Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T18:49:46+01:00
Pozytywna rola bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka:
* powodują rozkład i gnicie materii organicznej martwej (saprobionty)
* włączają w obieg materii organicznej martwej niektóre pierwiastki,np. C, S, N, P
* mineralizują i spulchniają glebę, fermentują obornik
* oczyszczają wodę i ścieki ( tzw. metoda biologiczna)
* są doskonałym obiektem badań, szczególnie w genetyce
* są wykorzystywane w przemyśle:
- mleczarskim - w produkcji kefirów i jogurtów
- serowarskim - w produkcji serów
- gorzelniczym - w produkcji alkoholu
- włókienniczym - w przeróbce (roszeniu włókien) lnu i konopi
- farmaceutycznym - w produkcji szczepionek
* są wykorzystywane do otrzymywania kiszonek ( kapusty, ogórków, paszy dla zwierząt)
* odgrywają ważną rolę w procesach glebotwórczych, wzbogacają glebę w azot, wiążą azot atmosferyczny
* dzięki ich obecności w przewodzie pokarmowym przeżuwaczy, np. krowy, mogą zachodzić procesy trawienia celulozy; w innych organizmach, np. u człowieka, są źródłem witamin B i K

Negatywna:
* wywołują choroby człowieka ( np. gruźlica, kiła, salmonellozy), zwierząt ( nosacizna, gruźlica, różyca), roślin ( plamistość liści buraka, parch bakteryjny buraka, zgorzel łodyg ziemniaka, rak bakteryjny pomidorów, bakterioza kapusty)
* powodują gnicie produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
* powodują niszczenie materiałów przemysłowych
* uwalniają azot do atmosfery ( bakterie denitryfikacyjne)
64 4 64