Spośród czterech liczb każda nastepna jest o 5 mniejsza od poprzedniej. Iloczyn pierwszej i trzeciej jest o 15 większy od iloczynu drugiej i czwartej. Jakie to liczby? METODA PODSTAWIANIA LUB PRZECIWNYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW ORAZ DANE. EKSPERCI HELP! ;(

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T22:23:00+01:00
Na początek określamy liczby
x, x-5, x-10, x-15 to odpowiednio 4 liczby
Teraz treść zadania:
x(x-10)=(x-5)(x-15)+15
x²-10x=x²-20x+75+15
10x=90
x=9
Zatem te liczby to:
9,4,-1,-6
2 3 2