1. Podaj liczbę odwrotną do wartości wyrażenia:
-(-2)-(4⅖)÷(-11)*6¼

2. Podaj liczbę przeciwną do wartości wyrażenia:
-⅙*(-4,8)+(-1⅗)

3. Oblicz 20 % wartości wyrażenia:
12-5*[-⅘÷(-2) +0,4]

4. Oblicz liczbę, której 15 % jest równe:
(1⅓-3/50÷0,04+1⅔) ÷ (-8*0,25+2½)

5. Oblicz:
a) 13,7+(-2,6)÷½+(-1,5)*6
b) ½-0,5*(2,7*5/27-0,8)÷(-⅛)

6. Oblicz sumę liczb a i b, gdzie
a= (1⅓₋½₊2/7*7/6)÷(₋(₋3)÷(₋18)
zaś b jest równe 1/14 liczby a.

Proszę o szybką odpowiedź :)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T19:14:29+01:00
1
-(-2)-(4 2/5)÷(-11)*6 1/4=2-22/5÷(-11)*25/4=10/5-22/5÷(-275/4)=-12/5*(-4/275)=48/1375
czyli odp 1375/48
2
-1/6*(-4,8)+(-1 3/5)=-1/6*(-48/10)-8/5=48/60-8/5=48/60-96/60=-48/60
odp 48/60
3
12-5*[-4/5÷(-2)+0,4]=12-5*[-4/5*(-1/2)+4/10]=12-5*[2/5+4/10]=12-5*4/10=12-2=10
10*20%=10*20/100=20/10=2
odp 2
4
=(4/3-3/50*100/4+5/3)÷(-8*25/100+5/2)=(4/3-6/4+5/3)÷(-2+5/2)=(16/12-18/12+20/12)÷(-4/2+5/2)=18/12÷1/2=18/12*2/1=18/6=3
15%*x=3
15/100*x=3
x=3÷15/100
x=20
odp 20
5
a)=13,7-26/5+(-15/10)*6/1=137/100-26/5-45/5=137/100-520/100-900/100=-1283/100=-12,83
b)=1/2-1/2*(27/10*5/27-8/10)÷(-1/8)=1/2-1/2*(1/2-8/10)*(-8/1)=1/2-1/2*(-3/10)*(-8/1)=1/2+3/20*(-8/1)=1/2-6/5=5/10-12/10=-7/10
6
a=(4/3-1/2+1/3)÷(3*1/18)=(8/6-3/6+2/6)÷1/6=7/6*6/1=7
b=1/14*7=1/2
7+1/2=7 1/2
2 5 2
2009-12-13T20:35:41+01:00
1
-(-2)-(4 2/5)÷(-11)*6 1/4=2-22/5÷(-11)*25/4=10/5-22/5÷(-275/4)=-12/5*(-4/275)=48/1375
liczbą odwrotną do 48/1375 jest 1375/48
2
-1/6*(-4,8)+(-1 3/5)=-1/6*(-48/10)-8/5=48/60-8/5=48/60-96/60=-48/60
liczbą odwrotną do 48/60 jest 60/48=2 i 12/48
3
12-5*[-4/5÷(-2)+0,4]=12-5*[-4/5*(-1/2)+4/10]=12-5*[2/5+4/10]=12-5*4/10=12-2=10
10*20%=10*20/100=20/10=2

4
=(4/3-3/50*100/4+5/3)÷(-8*25/100+5/2)=(4/3-6/4+5/3)÷(-2+5/2)=(16/12-18/12+20/12)÷(-4/2+5/2)=18/12÷1/2=18/12*2/1=18/6=3
15%*x=3
15/100*x=3
x=3÷15/100
x=20

5
a)=13,7-26/5+(-15/10)*6/1=137/100-26/5-45/5=137/100-520/100-900/100=-1283/100=-12,83
b)=1/2-1/2*(27/10*5/27-8/10)÷(-1/8)=1/2-1/2*(1/2-8/10)*(-8/1)=1/2-1/2*(-3/10)*(-8/1)=1/2+3/20*(-8/1)=1/2-6/5=5/10-12/10=-7/10
6
a=(4/3-1/2+1/3)÷(3*1/18)=(8/6-3/6+2/6)÷1/6=7/6*6/1=7
b=1/14*7=1/2
7+1/2=7 1/2
1 5 1
2009-12-13T20:43:31+01:00
1. Podaj liczbę odwrotną do wartości
wyrażenia:
-(-2)-(4⅖)÷(-11)*6¼=2-(-0,4)*6,25=2-(-2,5)=4,5

L odwrotna to 2/9

2. Podaj liczbę przeciwną do wartości wyrażenia:
-⅙*(-4,8)+(-1⅗)=-9/10

L przeciwna 9/10

3. Oblicz 20 % wartości wyrażenia:
12-5*[-⅘÷(-2) +0,4]=8

8-100%
x-20%

x=1,6

4. Oblicz liczbę, której 15 % jest równe:
(1⅓-3/50÷0,04+1⅔) ÷ (-8*0,25+2½)=(1⅓-1½+1⅔)÷0,5=9/6 : 0,5=3

15% - 3
100% - x
x= (100%*3) : 15% = 20


5. Oblicz:
a) 13,7+(-2,6)÷½+(-1,5)*6=13,7+(-5,2)+(-9)=-0,5
b) ½-0,5*(2,7*5/27-0,8)÷(-⅛)=1/2-0,5*(-0,3)=1/2-(-0,15)=0,65


6. Oblicz sumę liczb a i b, gdzie
a= (1⅓₋½₊2/7*7/6)÷(₋(₋3)÷(₋18)=(1⅓-1/2+1/3):(-3/18)=
=(8/6-3/6+2/6):(-3/18)=7/6:(-3/18)=7/6*(-18/3)=21/3=7
zaś b jest równe 1/14 liczby a.

b=a:14=7:14=0,5

a+b=7,5


Było trochę liczenia, ale masz. :D

Pozdro

1 5 1