Samochodem o ładowności 1,5 t przywieźono do sklepu telewizory i magnetowidy. Każdy karton z telewizorem ważył 23kg a każdy karton z magnetowidem 6 kg. Telewizory były trzykrotnie więcej niż magnetowidów. Ladowność samochodu wykorzystano maksymalnie. Ile przywieźono magnetowidów a ile telewizorów?
Potzrebny układ równań!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T22:35:50+01:00
X- liczba telewizorów
y- liczba magnetowidow

1,5t=1500kg
23x + 6y = 1500kg
x=3y ( bo telewizorow jest 3 razy wieej niz magnetowidow)

zatem ( podstawiasz teraz pod x- 3y)

23 × 3y + 6y= 1500(kg)
69y + 6y = 1500(kg)
75y=1500(kg) |:75
y=20

(teraz pod y podstawiasz liczbe 20)

y=20
x=3y

y=20 -magnetowidow
x=60 -telewizorów

Teraz mozna to latwo sprawdzic :)

23 × 60 + 20 × 6 = 1380 + 120 = 1500(kg)
1 4 1