Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T19:00:38+01:00
SOCJALIZM- nauka dążąca do ładu społecznego opartego na zasadach wspólnoty, równości i racjonalnego zarządzania gospodarką.
AUTORYTET- wzorowanie się na osobie która nam imponuje, jest ceniona i ważna.
KONFLIKT-(społeczny)- podstawowe pojęcie socjologii, jest to proces społeczny zachodzący pomiędzy jednostkami, grupami, klasami w wyniku sprzeczności interesów i powodujący wrogość między nimi.
TOLERANCJA- pojęcie socjologiczne- świadoma zgoda na wyznawanie i głoszenie przez innych ludzi poglądów, z którymi się nie zgadzamy.
NIETOLERANCJA- jest to brak akceptacji dla ludzi o odmiennej religii, wyglądzie i kolorze skóry(rasizm), oraz jakiemukolwiek upośledzeniu.
GRUPY SPOŁECZNE- to między innymi naród, rodzina grupa koleżeńska.
FUNKCJE RODZINY- do najważniejszych funkcji rodziny zalicza się: ekonomiczno-materialną, opiekuńczą, socjalizacyjną, prokreacyjną, mającą na celu zapewnienie ciągłości danej rodziny, seksualną, kulturalną, rekreacyjną oraz towarzyską.
NORMY SPOŁECZNE-to takie: obyczjaowe, prawne, religijne, moralne.
4 5 4