Odpowiedzi

2009-12-13T18:55:18+01:00
1. Oba związki posiadają zasady azotowe.
Jednak w DNA są to: (pirymidyny) tymina, cytozyna i (puryny) adenina, guanina,
RNA zamiast tyminy posiada uracyl.
2. DNA zawiera cukier deoksyrybozę, a RNA rybozę.
3. cząsteczki RNA są jednoniciowe, a te, które mają fragmenty dwuniciowe, nie tworzą podwójnej helisy.
4. cząsteczki DNA są znacznie dłuższe od cząsteczek RNA.
5. nukleotydy w RNA i DNA łączą się wiązaniami fosfodiestrowymi.
6. w DNA i RNA znajdują się grupy fosforanowe.
7. RNA tworzy rożne struktury przestrzenne (np lisc koniczyny w tRNA)
8. występuje kilka rodzajów RNA, a każdy pełni inną funkcję (nie jest tak w przypadku DNA)
9. DNA jest bardziej stabilne niż RNA
47 4 47