1.Oblicz mase wody którą otrzymamy ( Cu(OH)2 > CuO+H20 ) jeżeli do procesu użyjemy 2 moli substratów

2.Oblicz objętość wodoru i tlenu jakie uzyskamy z rozkładu 9g wody
Mg + 2HCl > 2MgCl2 + H2

3.Oblicz masę chlorku magnezu,który uzyskamy w reakcji 11,2 dm3 chlorowodoru z magnezem.

4.oblicz objętość tlenku azotu który uzyskamy w reakcji 6,4g miedzi z kwasem azotowym (V)
Cu + HNO3 > Cu(NO3)2 + NO +H20

5.Jaka objętość wodoru i jaka liczba moli chloru ma być użyta do reakcji w celu uzyskania 36,5g chlorowodoru

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T19:01:06+01:00
1.
2 mole Cu(OH)2 - 2 mole H2O
1 mol H2O - 18g
2 mole - x
x = 36g

2.
2H2O -> O2 + 2H2
9g
1 mol wody - 18g
x moli - 9g
x = 0,5 mola
2 mole wody - 1 mol tlenu - 2 mole wodoru
0,5 mola wody - x - y
x = 0,25 mola y = 0,5 mola
1 mol O2 = 22,4 dm3
0,25 mola - x
x = 5,6 dm3
1 mol H2 - 22,4 dm3
0,5 mola - x
x = 11,2 dm3

3.
1 mol HCl - 22,4 dm3
x moli - 11,2 dm3
x = 0,5 mola
2 mole HCl - 1 mol MgCl2
0,5 mola - x
x = 0,25 mola
1 mol MgCl2 - 95g
0,25 mola - x
x = 23,75g

4.
Cu + 4HNO3 --> Cu(NO3)2 + 2NO + 2H2O
1 mol Cu - 64g
x moli - 6,4g
x = 0,1 mola
1 mol Cu - 2 mole NO
0,1 mola - x
x = 0,2 mola
1 mol NO - 22,4 dm3
0,2 mola - x
x = 4,48 dm3

5.
H2 + Cl2 --> 2HCl
1 mol HCl - 36,5 g
2 mole HCl - 1 mol Cl2
1 mol - x
x = 0,5 mola Cl2
2 mole HCl - 1 mol H2
1 mol - x
x = 0,5 mola H2
1 mol H2 - 22,4 dm3
0,5 mola - x
x = 11,2 dm3
3 5 3