Renesans
1.Podaj, jakie wydarzenie rozpoczyna, a jakie kończy epokę renesansu.
2.Jak inaczej nazywamy renesans?
3.Wymień kraje europejskie, które odgrywały najważniejszą rolę w rozwoju ówczesnej kultury.
4.Czym interesowali się ludzie renesansu? Co rozumiesz pod pojęciem geniusz?
5. Jakie zasadnicze różnice widzisz między renesansem a średniowieczem?
6. Jak wyjaśnisz określenie: człowiek renesansu?
7. Jakie elementy muzyczne wysuwają się na pierwszy plan w twórczości kompozytorów renesansowych?
8. Wyjaśnij pojęcie: wokalna polifonia a cappella.
9. Wyjaśnij, co rozumiesz pod nazwą: kontrapunkt.
10. Co to jest madrygał i czym się charakteryzuje?
11. Wymień zasługi kompozytorów niderlandzkich.
12. Wymień nazwiska kompozytorów szkoły rzymskiej.
13. Muzykę którego kompozytora renesansu Kościół uznał za wzór kompozycji religijnych?
14. Wymień nazwiska włoskich i polskich lutników.
15. Podaj nazwy kilku instrumentów charakterystycznych dla tej epoki.
16. Kim był Jakub Polak?
17. Jak nazywa się najpopularniejszy instrument renesansu?
18. Jak nazywamy okres największego rozkwitu polskiej kultury i gospodarki w renesansie?
19. Wymień nazwiska najwybitniejszych polskich kompozytorów renesansu i podaj przykłady ich dzieł.
20.Jaki tytuł ma pierwszy polski psałterz i kto jest jego twórcą?
21. Jak nazywał się polski poeta renesansowy, który przetłumaczył Psalmy Dawida?
22. O kim pisano, że "był pierwszym, który nawet czysto kościelne utwory urabiał w duchu muzyki ludowej. Był pierwszym nie tylko u nas, muzykiem prawdziwie narodowym."?
23. Za panowania jakich władców Polska rozwijała się najprężniej? Podaj ich imiona i nazwę dynastii.
24. Co to jest tabulatura?
25. Podaj tytuł unikatowej tabulatury, która jest cennym zabytkiem kultury polskiej.

Proszę o szybką odpowiedź.
Dziękuję za pomoc.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-13T19:13:31+01:00
1.połowa XVw.-koniecXVIw.
2.odrodzenie
3.włochy, polska
4.zabawy, tańce, nowe życie, geniusz- specialista
5.inna muzyka, inne rodzaje pieśni ,inne instrumenty, mniejsza zalezność od kościoła
6."odnowiony"
7.pieśń i madrygał
8.że juz jest z akompaniamentem
9.miejsce, w którym zachodzą zmiany
10.madrygał-wielogłosowa pieśń renesansowa
11.ciekawe pieśni, lecz bardzo mało popularne
12.Mikołaj Gomółko i Wacław z Szamotół
13.Mikołaja Gomółkę
14.Baltazar Dankwart, Marcin Groblicz
15.skrzypce,wiole,liry,flety,szałamaje, fagoty,rogi,cynki,puzony,lutnie
16.polski lutnista i kompozytor
17.lutnia
18.odrodzenie
19.Mikołaj Gomółko-psalm 47, anonim-Rex
20.Mikołaj Gomółko-Melodie na psałterz polski
21.Mikołaj Gomółko
22.Mikołaj Gomółko-znowu ;]
23.Jagiellonowie-Bona i Zygmunt I Stary
24.Specjalny zbiór muzyczny
25."Tabulatura organowa"-Jan z Lublina

Mam nadzieję, że ci pomogłem i pozdrówka ;D
A. Robiłem to z książką z muzy;)
35 4 35
Wydaje mi się, że 21 to Jan Kochanowski, nie?