Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T18:51:25+01:00
Cześć ;)

Detektory są to substancje chemiczne wrażliwe na promieniowanie i umożliwiające jego wykrycie, np. klisza fotograficzna.

Scyntylatory są to substancje chemiczne które zamieniają promieniowanie jądrowe na światło widzialne.

Proszę :)))))
1 5 1
2009-12-13T18:51:45+01:00
Detektor - urządzenie służące do wykrywania (detekcji) i ewentualnie rejestracji. Detekcji podlegać mogą różne obiekty, zjawiska i parametry fizyczne. Detektory stosuje się wówczas, gdy badany sygnał nie możne być zarejestrowany bezpośrednio zmysłami człowieka, lub wówczas gdy działa jako element urządzenia automatycznie reagującego na nadejście sygnału oraz wtedy, gdy pożądana jest bezobsługowa rejestracja sygnałów. Detektor zamienia wykrywany sygnału na formę możliwa do obserwacji lub rejestracji.

Detektory można podzielić na:

* detektory cząstek np. detektor cząstek elementarnych
* detektory promieniowania elektromagnetycznego, np. fotodioda, fototranzystor
* detektory (czujniki} zmiany parametrów fizycznych (np. detektory zmian temperatury), np. detektor bimetaliczny
* detektory mechanicznych zmian w otoczeniu (ruchu, drgań)

Scyntylator – substancja emitująca światło podczas przenikania przez nią promieniowania.

Scyntylator to materiał, który pochłania energię promieniowania jonizującego (np. gamma, beta, promieniowanie neutronowe), a następnie emituje światło widzialne. Jego działanie jest podobne do fosforyzujących wskazówek zegarka, inne jest jedynie promieniowanie, które wzbudza materiał do świecenia.

Scyntylatory dzielą się na ciekłe i stałe. Ciekły scyntylator powstaje poprzez rozpuszczenie stałego w rozpuszczalniku organicznym, takim jak ksylen czy etanol, ponieważ tego rodzaju rozpuszczalniki są całkowicie przezroczyste dla promieniowania emitowanego przez scyntylator, tj. nie pochłaniają go. Przykładem scyntylatora może być siarczek cynku
1 1 1