Prawda czy fałsz.Popraw błędy.
a)W skład jądra atomowego wchodzą protony i elektrony.
b)Liczba atomowa (Z) określa liczbę elektronów równą liczbie równą liczbie neutronów w atomie, a liczba masowa (A) określa sumę protonów i neutronów.
c)Proton porusza się w przestrzeni wokół jądra.Jego ładunek elektryczny wynosi +1 (jeden elementarny ładunek dodatni.
d)Neutron jest elektrycznie obojętny zaś elektron ma ładunek równy jednemu elementarnemu ładunkowi ujemnemu.
e)Jądro atomu siarki zawiera 16 protonów a wokół jądra krąży dwa razy więcej neutronów.

2

Odpowiedzi

2009-12-13T18:53:21+01:00
Wyrazy między wykrzyknikami są już poprawione czekam na naj:P

a)FAŁSZ
W skład jądra atomowego wchodzą protony i !neutrony!.
b)FAŁSZ
Liczba atomowa (Z) określa liczbę !protonów! równą liczbie równą liczbie neutronów w atomie, a liczba masowa (A) określa sumę protonów i neutronów.
c)Prawda
Proton porusza się w przestrzeni wokół jądra.Jego ładunek elektryczny wynosi +1 (jeden elementarny ładunek dodatni).
d)Prawda
Neutron jest elektrycznie obojętny zaś elektron ma ładunek równy jednemu elementarnemu ładunkowi ujemnemu.
e)FAŁSZ
Jądro atomu siarki zawiera 16 protonów a wokół jądra krąży !tyle samo elektronów!.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T18:56:13+01:00
1.W skład jądra atomowego wchodzą protony i neutrony
2. Liczba atomowa (Z) określa ilość protonów w jądrze i jest równa ładunkowi , a liczba masowa (A) określa sumę protonów i neutronów.
3. Elektron porusza się w przestrzeni wokół jądra.Jego ładunek elektryczny wynosi -1
4. Neutron jest elektrycznie obojętny zaś elektron ma ładunek równy jednemu elementarnemu ładunkowi ujemnemu.
5. Jądro atomu siarki zawiera 16 protonów, a wokół jądra krąży tyle samo elektronów.