1. Państwa unitarne graniczące z Polską...
2. Na czym polega teoria umowy społecznej...
3. Kiedy Polska była państwem autorytarnym i totalitarnym...
4. Dlaczego mniejszość ukraińska w Polsce występuje daleko od swych naturalnych siedzib...

Jak najkrótsze odpowiedzi... Spamy usówam...

1

Odpowiedzi

2009-12-13T20:44:34+01:00
1. Słowacja
2.Umowa społeczna, teoria prawno-polityczna występująca w doktrynach prawa natury, wg której powstanie społeczeństwa i państwa nastąpiło w wyniku łączenia się jednostek - żyjących poprzednio w "naturalnej" wolności - w drodze porozumienia się (umowy).Umowa społeczna zapewnia autorytet władzy państwowej niezależnie od formy rządów
3. Moim zdaniem Polska po 1926 roku była Polską autorytarną.
Lata 1926-35 były zatem okresem odchodzenia od demokracji. W tym czasie dyktatury opanowały wiele krajów europejskich
1 1 1