Zapisz symbolami matematycznymi:
1. różnica sześcianów liczb 0,1 i (-0,1) jest większa od sześcianu różnicy tych licz lub iloraz liczby 0,02 przez 0,0001 jest mniejszy od 200
2. iloraz liczby 6 przez sumę liczb 2 i 1 jest równy 3 lub różnica liczb 4 i (-5) jest różna od kwadratu liczby (-3).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-09-08T17:50:18+02:00
Zapisz symbolami matematycznymi:
1. różnica sześcianów liczb 0,1 i (-0,1) jest większa od sześcianu różnicy tych licz lub iloraz liczby 0,02 przez 0,0001 jest mniejszy od 200
2. iloraz liczby 6 przez sumę liczb 2 i 1 jest równy 3 lub różnica liczb 4 i (-5) jest różna od kwadratu liczby (-3).

1.
0,1³-(-0,1)³>(0,1-0,1)³ 0,001+0,001>0 0,002>0
0,02:0,0001<200 200=200

2.
6:(2+1)=3 6:3=3 2≠3
4-(-5)≠(-3)² 9=9
13 2 13