Odpowiedzi

2009-03-31T18:11:57+02:00
W warunkach normalnych 1 mol gazu zajmuje 22,4dm³.
Tlen wystepuje w czasteczkach dwuatomowych.
M <=> masa molowa tlenu
m<=> masa tlenu w gramach
n <=> liczba moli
V <=> objętosc
n = m/M <=> n = 160g / 32g = 5
V = n*22,4dm³ <=> 5*22,4dm³ = 112dm³