1. Uzupełnij zdania:
Substancje chemiczne dzielimy na...................................i ..............................................
Substancje ............................ zbudowane są z takich samych atomów. Są to..................
................................. , które dzielimy na metale i ................................. Substancje ........
.................... zbudowane są z atomów różnych pierwiastków. Są to ...............................
................................. .
2. Uzupełnij poniższe zdania:
Żelazo, siarka magnez, to substancje ..............................., ponieważ nie da się ich
rozłożyć na inne substancje.
Białko, tlenek magnezu, woda, cukier, to substancje .....................................................,
które nazywamy związkami chemicznymi, ponieważ powstały z dwóch lub więcej
pierwiastków w wyniku ............................................................................................ .
3. Wybierz prawdziwe zdanie:
- Tlenek magnezu jest substancją prostą i powstaje poprzez stopienie tlenu
z magnezem.
- Siarczek żelaza jest pierwiastkiem i powstał w wyniku reakcji chemicznej
siarki z żelazem.
- Siarczek żelaza jest substancją złożoną i powstaje w wyniku silnego
ogrzewania opiłków żelaza z siarką.
- Siarka i żelazo są związkami chemicznymi i nie może zajść reakcja chemiczna
między nimi.
- mieszaniny substancji
1. Uzupełnij tekst:
Mieszaniny otrzymujemy przez..................................................................................... .
Można je rozdzielić na składniki , z których powstały metodami................................ .
Znane nam mieszaniny substancji dzielimy na ................................. np. cukier i woda,
.........................................................................................................................................
oraz .............................................., np. piasek i
żelazo , ................................................. ...........................................................................
.......................... . Poszczególnych składników mieszanin .........................................
nie możemy dostrzec nawet za pomocą urządzeń optycznych. Składniki można
rozróżnić – często gołym okiem – w przypadku
mieszanin...................................................................... .
- przemiany substancji
1. W poniższej liście przemian chemicznych i fizycznych podkreśl przemiany fizyczne:
- topnienie parafiny - skraplanie powietrza
- spalanie magnezu w powietrzu - spalanie parafiny
- parowanie wody - przepływ prądu przez przewodnik
- mielenie cukru - otrzymanie zielonej plasteliny przez dokładne
- wyciąganie drutu z miedzi wygniecenie plasteliny niebieskiej i żółtej
- rdzewienie żelaza

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T19:20:55+01:00
1. Uzupełnij zdania:
Substancje chemiczne dzielimy na........proste..........i ............złożone................
Substancje ......proste........ zbudowane są z takich samych atomów. Są to pierwiastki...chemiczne....
................................. , które dzielimy na metale i .....niemetele............ Substancje ..złożone........ zbudowane są z atomów różnych pierwiastków. Są to ..związki chemiczne......
................................. .
2. Uzupełnij poniższe zdania:
Żelazo, siarka magnez, to substancje ..proste..........., ponieważ nie da się ich
rozłożyć na inne substancje.
Białko, tlenek magnezu, woda, cukier, to substancje ........złożone..................,
które nazywamy związkami chemicznymi, ponieważ powstały z dwóch lub więcej
pierwiastków w wyniku ....wiązania chemicznego...................... .
3. Wybierz prawdziwe zdanie:
- Tlenek magnezu jest substancją prostą i powstaje poprzez stopienie tlenu
z magnezem. NIE
- Siarczek żelaza jest pierwiastkiem i powstał w wyniku reakcji chemicznej
siarki z żelazem. NIE
- Siarczek żelaza jest substancją złożoną i powstaje w wyniku silnego
ogrzewania opiłków żelaza z siarką. TAK
- Siarka i żelazo są związkami chemicznymi i nie może zajść reakcja chemiczna
między nimi. NIE
- mieszaniny substancji
1. Uzupełnij tekst:
Mieszaniny otrzymujemy przez.......zmieszanie dwóch lub więcej pierwiastków lub związków chemicznych.......... .
Można je rozdzielić na składniki , z których powstały metodami...filtracji, desaturacji, krystalizacji, odparowania itd..... .
Znane nam mieszaniny substancji dzielimy na ...jednorodne..... np. cukier i woda,
....woda i sól, powietrze, brąz,...........
oraz ......niejednorodne........, np. piasek i
żelazo , ..kawa mielona z wodą,.....groch z fasolą... .
.. . Poszczególnych składników mieszanin ..jednorodnych.....
nie możemy dostrzec nawet za pomocą urządzeń optycznych. Składniki można
rozróżnić – często gołym okiem – w przypadku
mieszanin.....niejednorodnych....... .
- przemiany substancji
1. W poniższej liście przemian chemicznych i fizycznych podkreśl przemiany fizyczne:
skraplanie powietrza
- spalanie magnezu w powietrzu
- parowanie wody
otrzymanie zielonej plasteliny przez dokładne
- wyciąganie drutu z miedzi wygniecenie plasteliny niebieskiej i żółtej
3 2 3