1.jakie pole ma prostokąt o wymiarach 50cm x 16dm?
2,ile to 0,01 km2 = ... m2 (2 czyli kwadratowych )
3,W trapezie o wysokości 2dm jedna z podstaw ma dł 12cm , a druga podstawa jest od niej 3 razy dłuższa
Jakie pole ma ten trapez .?

3

Odpowiedzi

2009-12-13T19:12:53+01:00
1. 5 dm * 16 dm = 90 dm²

2. 10000 m²

3. a = 12 cm
b = 36 cm
h = 20 cm

P = (a+b):2 *h
P = (12 + 36):2 *20
P = 24 * 20
P = 480 cm²
2009-12-13T19:19:24+01:00
Zad.1
50cm = 5dm
16dm

P = a*b
P = 5dm*16dm
P = 80dm² ( pole prostokąta)

Zad.2
0,01 km2 = 10000 m²

Zad.3
a=12cm
b=12cm*3=36cm
h=2dm=20cm

P=(a+b)*h/2
P=(12cm+36cm)*20cm/2
P = 48cm*20cm/2
P = 960cm/2
P = 480cm² ( pole trapezu)

2009-12-13T23:13:17+01:00