Odpowiedzi

2009-12-13T21:33:36+01:00
Jan Kochanowski to czołowy przedstawiciel epoki odrodzenia.Był piewrszym poetą,który uprawiał wybitną pod względem artystycznym twórczośc w języku polskim.
Był renesansowym humanistą:kształcił się na uniwersytetach we Włozech(Padwa),był sekretarzem Zygmunta Augusta,a gdy osiadł w Czarnolesie stał się prawdziwym ziemianinem.
Do jego największych dzieł zaliczyc należy takie utwory jak:Odprawa posłów greckich,poezje:Pieśni,Treny,Fraszki oraz przekład biblijnych psalmów-Psałterz Dawidów.
W swej twórczości stosował bogate środki artystyczne tj:epitety,personifikację,porównania,metafory,apostrofy,zdrobnienia i wiele innych form.
Jego twórczośc zasługuje na miano największego dobra kultury narodowej,pobudza do refleksji nad swiatem i własnym życiem.
Pomaga nam niejednokrotnie nzajeźc złoty środek na nasze zmartwienia.