Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T14:01:56+01:00
8)Stopień dysocjacji to stosunek liczby moli cząsteczek danego związku chemicznego, które uległy rozpadowi na jony do łącznej liczby cząsteczek tego związku.Zależy od:
-temperatury
-obecności w roztworze innych związków zdolnych do dysocjacji
-rodzaju rozpuszczalnika
-stężenia roztworu (najczęściej wzrasta w miarę rozcieńczania roztworu)
-struktury związku, dla którego ten stopień jest ustalany
9)Roztwór 1 molowy to roztwór, który w 1 dm3 roztworu zawiera 1mol substancji.
M-masa substancji
MHCl=1+35,5=36,5 g/mol
Tzn. że cząsteczka kwasu solnego wynosi 36,5 g/mol czyli 1 mol H i 1 mol Cl wynosi 22,4 dm3*mol-1.
10) L(Alfa) - stopień dysocjacji
Cz-część zdyscocjowana
C-stężenie
HY=H+ + Y-
L=0.93%=0,0093
Cz=L x C
Cz= 0.0093 x 0.1=0.00093=9,3 x 10-3(czyli 10 do minus trzeciej)
Odp.: [H+]=9,3 x 10-3
11)Cp-stężenie procentowe
Cp=109g/109g +100g x100%
Cp=109g/209g x100%
Cp=~`0,52 x 100%=ok.52%
11)Cp=75%=0,75
Cm=?
g(ro)=1,579 kg/dm3=1579 g/dm3
MHNO3=63 g/mol
Cm=Cp x g/M
Cm=0,75 x 1579g/dm3 / 63g/mol=1184,25/63=ok.18,8 mol/dm3