Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T23:01:00+01:00
Gliwice, 13.12.2009 r.


Alicja Kowalska
ul. Banacha 13/2
44-100 Gliwice


Do
Pana Dyrektora
Szkoły Ponadgimnazjalnej nr 1
w Gliwicach


PODANIE
Szanowny Panie Dyrektorze,
Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie mnie do egzaminu komisyjnego z przedmiotu język angielski.

Uważam, iż ocena końcowa z języka angielskiego nie jest adekwatna do moich umiejętności, gdyż reprezentując szkołę w olimpiadach językowych liczyłam na ocenę celującą.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Z poważaniem,
Alicja Kowalska.
Załączniki:
- dyplomy uczestnictwa w olimpiadach szkolnych

Gliwice, 13.12.2009 r.


Alicja Kowalska
ul. Banacha 13/2
44-100 GliwiceDo
Pani Dyrektor
Szkół Mechanicznych nr 5
w GliwicachPODANIESzanowana Pani Dyrektor,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do Państwa szkoły na kierunek technik mechanik.

Prośbę swą pragnę umotywować szczególnymi zdolnościami w kierunku mechanicznym oraz uzyskaniem wymaganej liczby punktów z egzaminu gimnazjalnego.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Z poważaniem,
Alicja Kowalska.

Załączniki:
świadectwo ukończenia szkoły
świadectwo egzaminu gimnazjalnego
potwierdzenie pracy letniej w zakładzie mechanicznym/