Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T19:26:37+01:00
When it`s happened i was in the baker shop. I was choised a bar of bread, and i was going to pay for it, when suddenly i heard the alarm. It was fire service. I ran away from the shop and I saw they all London is in fire! Peoples are running araund me and i just can`t move my fet. I was horryfied. Then i felt that someone is shaking me. I turned around and I saw a men. He was talking to me, but i don`t heared him. he put me up and ran away from the fire. It was horrible, but i`m alive.


Kiedy to się stało byłam/em w piekarni. Właśnie wybrałam/em chleb i szedłem/szłam za niego zapłacić, gdy nagle rozległa się syrena. To była Straż pożarna. Uciekłam/łem ze sklepu i zobaczyłem/am że cały Londyn płonie. Ludzie biegali wokół mnie a ja nie mogłam/łem się ruszyć. Wtedy to poczułam/em że ktoś mną potrząsa. odwróciłam/em się i zobaczyłam/em że to jakiś mężczyzna. Mówił di mnie ale ja go nie słyszałam/em. Podniósł mnie i wyniósł z pożaru. To było straszne, ale żyje.

Mam nadzeje że pomogłem. Napisane z głowy i nie kopowane ze stronek.