1. znajdź czasowniki posród tych , później określ ich formę gramatyczną czyli chodzi mi o osobe(os.1 os.2 os.3) liczba (mnoga, pojedyncza) (rozdaj mesko osobowy ,niemeskoosobowy ,meski ,żenski, nijaki)
To te CZASOWNIKI i RZECZOWNIKI odnajdź mi prosze CZASOWNIKI musi być10
łasi sie
przybłąkał sie
zachowywał sie
zaprzyjaźniał sie
został
budzi
nauczył sie
nazwała
obejrzałam
wertować
zostały
wystaraszył
ukrył
doskaoczył
bał
umiał
zejść
skoczyć
Jak tych CZASOWNIKÓw bd za mało to napiszcie mi ze mało!

1

Odpowiedzi

2009-12-13T22:12:19+01:00
Przybłąkał sie os3 liczba poj. rodz. mEski
nazwała 3 POJ. żenski
obejrzałam 1 poj żenski
zostały 3 mnoga niemeskoosobowy
umiał 3 poj meski
zachowywał sie 3 poj meski
zostały 3 mnoga niemeskoosobowy
nauczył sie 3 poj meski
doskoczył 3 poj meski
ukrył 3 poj meski