Odpowiedzi

2009-12-13T19:31:32+01:00
H = 3 - wysokość stożka
V = 16π - objetość stożka

Pb = ? - pole boczne

1.Obliczam pole podstawy
V = 16π
V = ⅓Pp *H
⅓Pp *H = 16π
⅓Pp * 3 = 16π
Pp = 16π

2. Obliczam promień r
Pp = 16π
Pp = πr²
πr² = 16π /:π
r² = 16
r = √16
r = 4

3. Obliczam l - tworzaca stożka
l² = H² + r²
l² = 3² + 4²
l²= 9 + 16
l = √25
l = 5

4. Obliczam Pole boczne Pb
Pb = πrl
Pb = π*4*5
Pb = 20π

2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T19:33:21+01:00
H=3 *×= znak mnozenia
V=16π
V=jedna trzecia πr²xh
16π=jenda trzecia πr²×3
jedna trzecia πr² = 16:3
jedna trzecia πr² = 5 i jedna trzecia
πr²= 3×5 i jedna trzecia
πr² = 16
r=√16 π cm
r=4πcm
Pb=πrl


a²+b²=c²
9+16=25
c²=25
c=√25
c=5
l=5

r=4
h=3
l=5
Pb=πrl
Pb=π×4×5
Pb=20πcm²
3 4 3