Na podstawie podanych informacji ustal jakie to pierwiastki chemiczne i zapisz
je w postaci azE

a) atom tego pierwiastka chemicznego zawiera 26 protonów
....................................................................
b) Wokół jądra tego pierwiestka chemicznego krążą 53 elektrony
.....................................................................
c)Liczba porządkowa tego pierwiastka chemicznego równa jest rónicy liczby elektronów w atomie cyrkonu i liczby elektronów w atomie pierwiastka o symbolu Sc.
.......................................................................................
d) liczba elektronów jest równa sumie liczby neutronów w atomie wapnia (40 Ca)
i liczby protonów w atomie krzemu.
.........................................................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T13:42:36+01:00
A) A 56
Fe żelazo
Z 26

b) A 127
I jod
Z 53

c) 40-21= 19 protonów

A 39
K potas
Z 19

d) 40-20=20 protonów w at. Ca
Krzem 14 protonów
20+14= 34 elektrony

A 79
Se selen
Z 34
56 4 56