Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T19:44:42+01:00
Wysoki Sądzie .
Rozpotrujemy dziś przypadek szczególny. Oto stoi przed Sądem młoda , atrakcyjna kobieta , kóra twierdzi , że dopuściła się zbrodni. Przyznaje ,że zabiła własną siostrę w imię miłości do mężczyzny .
Zważmy ,że jeżeli twierdzenie tej kobiety polegają na prawdzie - to zasługuje ona na najsurowszą karę . Nic bowiem nie może usprawiedliwiać zbrodni. Nie ma okoliczności , która może zostać bezkarna .
Wysoki Sądzie . Prócz twierdzeń tej kobiety nie ma żadnych dowodów na to , by to właśnie ona dopusćiła się czynu polegającego na zabiciu własnej siostry .
Żaden dowód , żaden fakt nie potwierdza relacji Balladyny . Nie można skazać człowieka za to tylko ,że przyznał się do określnego czynu . Zachowajmy Wysoki Sądzie zasadę stanowiącą ,iż przyznanie się nie jest królową dowodzenia .
Uznaję ,że zgromadzony materiał dowodowy jest zbyt skąpy , na to by skazać człowieka . Wypowiadane przez oskarżoną słowa mogą stanowić o zaburzeniu emocjonlanym , którego podłoża nie znamy . Oskarżona mogła być świadkiem zdarzenia , które zostawiło w niej traumatyczne przeżycia .W mojej ocenie Wysoki Sądzie oskarżona winna zostać poddana obserwacji psychiatryczno - psychologicznej na okoliczność wyklucznia ewentualnych zaburzeń o charakterze psychiatrycznym . Wysoki Sądzie . Uznaję ,że brak jakichkolwiek dowodów popierających oskarżenie musi skutkować uniewinnieniem ,
6 3 6