W pewnym gimnazjum są 3 klasy trzecie. W klasie III A jest 16 chłopców i stanowią oni 50% tej klasy, w klasie III B jest 7 chłopców i stanowią oni 25% tej klasy, a w klasie III C jest 12 chłopców i stanowią oni 48% tej klasy. Jaki procent uczniów klas trzecich stanowią dziewczęta. Zapisz obliczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T19:39:40+01:00
100%-50%=50%
100%-25%=75%
100%-48%=52%
50%+75%+52%=177%-dziewczyny
50%+25%+48%=123%
299%------100%
177%------x
x=59,2% tyle stanowią dziewczyny
1 5 1