Zad. 1
Napisz wzór sumaryczny i podaj nazwę alkoholu o 5 atomach węgla w cząsteczce.
Zad.2
Napisz wzór sumaryczny i strukturalny heksanolu.
Zad.3
W jakim stosunku masowym połączone są atomy węgla, wodoru i tlenu w metanolu ?

Pliss...dziś musze to mieć...

1

Odpowiedzi

2009-12-13T19:39:26+01:00
1. C5H11OH pentanol
2. C6H13OH

H H H H H H
H - C - C - C - C - C - C - H
H H H H H OH

3.
C/H/O = 12/4/16 = 3/1/4