Odpowiedzi

2009-12-13T20:22:12+01:00
1.Polityka równowagi charakteryzowała się tym, że z dwoma silniejszymi sąsiadami staraliśmy się utrzymywać dobre stosunki, gdy z jednym podpisaliśmy pakt o nieagresji(z III Rzeszą w 1932r.) to aby uspokoić drugi dążyliśmy do podpisania takiego samego aktu.W polityce równowagi nie łączyliśmy się z żadną ze stron.Nie podpisywaliśmy też żadnych umów godzących w interesy sąsiadów(tajne protokoły zawiązane z jednym z tych państw).


2..Polska w 20-leciu międzywojennym utrzymywała wrogie stosunki z Litwą,Czechosłowacją,a także ze Związkiem Radzieckim i Niemcami(później III Rzeszą),z dwoma ostatnimi próbowaliśmy prowadzić politykę równowagi, co udawało siędo 1939 roku kiedy wybuchła wojna.A więc tak: Litwa miała do nas pretensje o anektowanie Litwy środkowej tzw. Wileńszczyzny,zerwała z nami stosunki dyplomatyczne, Czechosłowacja-tutaj to my byliśmy poszkodowani,bo oni zajeli nam Zaolzie,Niemcy w tym przypadku jest to bardziej złożone,chodzi tutaj m.in o plebiscyty(Śląsk,a także powiśle oraz Warmia i Mazury),później wojna celna i późniejsze żądania Hitlera, co do ZSRR tutaj przeważa sprawa komunizmu i pamiętnego roku 1920.

2.Dobre stosunki Polska utrzymywała przede wszystkim z Łotwą,Rumunią,Estonią,Węgrami oraz Francją. Tutaj Piłsudski chciał zrobić federację państw- Międzymorze.Jednak to okazało się niemożliwe ze względu na konflikt z Litwą,a Trójstronny blok z Węgrami i Rumunią stał się niemożliwy ,gdyż Węgry nie mogły ścierpieć utraty Siedmiogrodu na rzecz Rumuni.Francji zależało,żeby w razie konfliktu z Niemcami Polska zaatakowała ich os strony wschodniej.

3.Układ w Rapallo i Locarno, pomimo że to są lata 20-ste.Układ Ribbentrop -Mołotow,przejęcie władzy przez Hitlera i jego roszczenia ,śmierć Józefa Piłsudskiego,