Określ formę gramatyczną tych czasowników ( jeźeli któreś NIE JEST CZASOWNIKIEM napiszcie !!!!)
Przybłąkał
zachował
wyszczotkowałam
rósł
obejrzałam
podniosłam
używałam
zaprzyjaźniał
wołaliśmy
łasi
Określićforme czyli
Osoby rodzaje i liczby !!!!
pliska

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T19:46:37+01:00
Przybłąkał-3 os.l.poj. r.m.
zachował-3.os.l.poj.r.m.
wyszczotkowałam-1.os.l.poj.r.z.
rósł-3.os.l.poj.r.m.
obejrzałam-1.os.l.poj.r.z.
podniosłam-1.os.l.poj.r.z.
używałam-1.os.l.poj.r.z.
zaprzyjaźniał-3.os.l.poj.-r.n.
wołaliśmy-1.os.l.mn.r.m-os.
łasi-3.os.l.poj.r.n.