Odpowiedzi

2009-12-13T20:02:52+01:00
1. 1P kola 5476 π cm2 2 P kola 3844 π cm2
1Ob 148 π cm 2 Ob 124 π cm

2.3Ob 40πcm 4Ob 78π
3P 400πcm2 4P 1521πcm2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T20:04:53+01:00
Zad1
Ob= 2 pi r
P=pi r2

a )
P=5476 π cm²
5476 π cm²=pi x r2
5476 = r2
r= 74

Ob= 2 x 74 pi
Ob= 148 π Cm

P=3844 π cm²
3844 cm²=r 2
r=62

Ob= 124 π cm

B) Ob =40 π cm
Ob = 2 pi r
40 cm =2r
r=20 cm
P= π r 2
P=20^2 π
P=400 pi cm 2

Ob=78 π cm
Ob = 2 pi r
78 cm =2r
r=39
P=1521 pi cm 2