Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T20:09:42+01:00
Jakie zmiany przeprowadzono w Rzymie za panowania Oktawiana Augusta?

Oktawian August, pierwszy cesarz rzymski po zakończeniu wojen domowych ogłosił pokój w całym świecie rzymskim (pax romana). Za panowania Oktawiana Augusta uporządkowany został system zarządzania prowincji. Namiestnicy nie mogli już w dowolny sposób obciążać ludności podatkami. Cesarz oczekiwał od nich, że zapewnią w prowincjach spokój a osiągnięcie tego celu wymagało poszanowania praw miejscowej ludności. Bezpieczeństwa granic strzegła armia zawodowa, której żołnierze otrzymywali wynagrodzenie za swoją służbę. Legiony składały się tylko z rzymskich obywateli, ale mieszkańcy prowincji mogli służyć w oddziałach pomocniczych. Oktawian August postanowił zrobić to, czego w ogóle nie dopuszczali inni władcy Rzymu a mianowice po zakończeniu służby nagradzał mieszkańców prowincji obywatelstwem rzymskim
14 3 14