Odpowiedzi

2009-12-13T20:20:16+01:00
Wzory:
Obwód podstawy = 2πr
Ppodstawy = πr²
Pboczne = 2πrh
Pc = 2πr(r+h)
zad. 1
r = 1/2 x 1 = 0,5 m
Podstawa = 2πr = 1π
h = 1π = π
Pb = 2πrh = 2 x 0,5 x π x π
π ≈3,14

koniec zadania.

zad.2
Liczysz pole powierzchni bocznej walca, pole jego przekroju i dzielisz jedno przez drugie
2 3 2
2009-12-13T22:09:31+01:00
1.Średnica podstawy walca ma długość 1m. Długość wysokości jest równa obwodowi podstawy. Oblicz pole powierzchni bocznej walca.

d = 1m - srednica podstawy walca
d = 2r
H = 2πr
Pb = ? - pole powierzchni bocznej walca

1. Obliczam r podstawy
d = 1m
d = 2r = 1m
r = 0,5 m
2. Obliczam pole powierzchni bozcnej Pb
Pb = 2πr*H
Pb = 2*π*r *2π*r
Pb = 4π²r²
Pb = 4*π²*(0,5m)²
Pb = 4π²*0,25 m²
Pb = π² m²

2.Wyznacz stosunek pola powierzchni bocznej walca do pola jego przekroju
Pb = π² m² - pole boczne walca
Pprz = d*H
P prz. = d*2πr
Pprz. = 2r*2πr
Pprz.= 4πr² - pole przekroju walca
P prz. = 4π*(0,5m)²
P prz. = 4π*0,25m²
P prz. = π m²
Pb : Pprz. = π² m² : π m²
Pb : Prz. = π
1 5 1