Odpowiedzi

2009-12-13T20:03:21+01:00
Z prośby nie bardzo wynika czy chodzi o zabytki architektury, malarstwa czy rzeźby ale podam najbardziej typowo - czyli zabytki architektury.Od razu wyjaśniam, że klasycyzm to w moim rozumieniu, jako studentki historii sztuki, wszystkie nawiązania i naśladownictwo do sztuki starożytnej Grecji (okres klasyczny i hellenistyczny) oraz jej adaptacji w sztuce starożytnego Rzymu.

1. Neorenesansowa kamienica przy ul. Piotrkowskiej 258/260 w Łodzi;
2. Neorenesansowy Pałac Heinzla (obecnie Urząd Miasta Łodzi);
3. Mauzoleum Heinzlów (link -> Artykuł o mauzoleum w Gazecie Wyborczej);
4. "Biała Fabryka" Ludwika Geyera przy ul. Piotrkowskiej 282;
5. Kamienica Scheiblera przy ul. Piotrkowskiej 11 (elementy neorenesansu i neobaroku);
6. Kamienica neorenesansowa przy ul. Piotrkowskiej 82;
7. Kamienica neorenesansowa przy ul. Piotrkowskiej 153;
8. Kamienica neorenesansowa przy ul. Piotrkowskiej 260;
9. Pałacyk fabrykanta Gustawa Schreera przy Narutowicza 48 (typ renesansowej willi).

1 1 1