Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-13T20:11:17+01:00
Artezyjskie wody, wody gruntowe, znajdujące się między dwiema warstwami skał wodoszczelnych, podlegające działaniu ciśnienia hydrostatycznego. Przebicie warstwy nieprzepuszczalnej prowadzi do wypełnienia studni aż do osiągnięcia poziomu zwanego piezometrycznym. Występowanie wód artezyjskich związane jest z uskokami oraz z systemem szczelin skalnych.
Największe baseny artezyjskie występują na obszarze Australii, USA, Afryki Północnej, a także w Basenie Paryskim, Londyńskim. W Polsce - Niecka Mazowiecka.
Wody artezyjskie mają duże znaczenie gospodarcze w zaopatrywaniu osiedli w wodę oraz nawadnianiu gruntów uprawnych.
Największe zasoby wód artezyjskich występują w niecce warszawskiej (w utworach trzeciorzędowych), łódzkiej (w osadach kredowych), w okolicach Lublina i w zachodnich rejonach kraju.
23 3 23
  • Użytkownik Zadane
2009-12-13T23:34:42+01:00
Wody artezyjskie, rodzaj wód podziemnych, wody naporowe o tak wysokim ciśnieniu hydrostatycznym, że ich zwierciadło piezometryczne (fikcyjna powierzchnia przedstawiająca rozkład ciśnienia wód podziemnych w warstwie wodonośnej) występuje powyżej powierzchni terenu, co sprawia, że po nawierceniu warstwy wodonośnej zawierającej wody artezyjskie następuje samoczynny ich wypływ z otworu wiertniczego lub studni; obszary występowania wód artezyjskich nazywane są basenami artezyjskimi.
15 4 15