Odpowiedzi

2009-12-13T20:05:20+01:00
1.Opisz w jaki sposób wyznaczysz gęstość
a)ciała stałego
b)cieczy
gęstośc jest to stosunek masy do objętości, aby obliczyć gęstośc ciała musimy znać jego masę i objętośc. ważymy ciało i znamy masę, zanurzamy je w cieczy w naczyniu z podziałką i obliczamy objętość wypartej cieczy, która jest równa objętości ciala, warunek ciało musi być całkowicie zanurzone w cieczy i nie może się w niej rozpuszczać. dzielimy masę przez objętość i mamy gęstośc. wykonanie takiego doświadczenia jest możliwe do zrobienia nawet w domu. Można też za pomocą wagi hydrostatycznej.
gęstość cieczy wyznaczamy ważąc określoną objętość cieczy i podstawiając dane do wzoru ro=m/V, od wagi końcowej musimy odjąć wagę pustego naczynia.
Można też wyznaczyć gęstość cieczy za pomocą piknometru.


2.Jaką gęstość ma ciało o masie 160 kg i obiętość 2 m³
Podaj o obliczenia
ro=m/V
ro=160kg/2m³=80kg/m³3.z jakiej substancji może być wykonany sześcian o masie 83,92kg i o krawędzi 2 dm.
ro=m/V
V=a³=(2dm)³=(0,2m)³=0,008m³
ro=83,92kg/0,008m³=10490kg/m³
może być wykonany ze srebra

4.Jaką masę ma bryła lodu o objętości 2 dm ³ podaj oblicznia.

ro=m/V
m=ro*V
ro lodu≈900kg/m³
m=900kg/m³*2dm³=900kg/m³*0,002m³=1,8kg

5.oblicz objętość mosiężnego klucza jeśli jego masa wynosi 20 dag
Pdaj obliczenia
ro=m/V
V=m/ro
m=20dag=0,2kg
ro mosiądzu≈8500kg/m³
V=0,2kg/8500kg/m³=0,0000235m³=23,5cm³

6.oblicz masę wody wlanej do basenu o wymiarach 2m x 3m x 1,5m przyjmij ze basen został wypałniony po brzegi
V=2m*3m*1,5m=9m³
ro wody≈1000kg/m³

m=ro*V=1000kg/m³*9m³=9000kg