Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T20:09:32+01:00
Kwaśne deszcze wpływają destrukcyjnie na całe ekosystemy (ekosystem to wyodrębniona w ramach środowiska całość, na którą składają się materia nieożywiona i organizmy żywe, a wszystkie one funkcjonują w ramach jednej zwartej całości i w ścisłej zależności od siebie). Jednym z ważniejszych problemów jest niszczenie ekosystemów wodnych; naukowcy biją na alarm, że wkrótce w samej Ameryce Północnej około 50 tys. jezior całkowicie umrze biologicznie. Wody skażone kwasami stają się jałowe, brak w nich pożywienia dla żyjących tam organizmów. Giną nie tylko jeziora, ale wszystkie organizmy uzależnione od danego zbiornika wodnego - ptaki gnieżdżące się w pobliżu zakwaszonych jezior przestają się rozmnażać, zwierzęta w zdegradowanych kwasami lasach są zagrożone utratą pożywienia. To jeden wielki łańcuch przyczynowo - skutkowy.

Następna kwestia - zmniejszają się areały gleb uprawnych, w wyniku zakwaszenia ziemie stają się niezdatne dla rolnictwa, wymagają szczególnego uzdatniania przy zastosowaniu nawozów - głównie nawożenia wapnem.

Kwaśne opady mają też niebagatelny wpływ na nasze zdrowie: przede wszystkim na układ oddechowy i krwionośny - w efekcie, poprzez oba układy, również na cały organizm. Szczególnie drastycznym przykładem jest forma kwaśnej mgły w postaci tzw. smogu londyńskiego (mieszanina mgły, kwasów i sadzy) - w wyniku takiego smogu, w 1952 roku, zmarło w Londynie 4000 osób. Kwaśne zanieczyszczenia wywołują dolegliwości oddechowe (kaszel, astma, zapalenia oskrzeli), bóle głowy , oczu, gardła, problemy z oddychaniem - w przypadku osób chorych może dojść do takiego nasilenia objawów, że staną się one przyczyną śmierci. Kwasy przyczyniają się też pośrednio do chorób nowotworowych - wypłukują z otoczenia metale ciężkie , które zanieczyszczają m.in. spożywaną przez nas wodę. Metale te, kumulowane w organizmie, stają się przyczyną raka, choroby Alzheimera czy chorób układu wydalniczego (nerek). Skażenie to dotyczy nie tylko ludzi, ale wszystkich organizmów, których przetrwanie uzależnione jest od wody i od powietrza.

Kwaśne opady niszczą też infrastrukturę: budynki i budowle , pomniki - a więc i nasze dziedzictwo kulturowe. Szczególnie podatne na ich niszczycielskie oddziaływanie są wapienie i marmury, ale pod wpływem opadów korodują też konstrukcje wykonane z metalu. Kwaśne deszcze sieją spustoszenia wśród cennych zabytków, przykładowo: Opactwo Westminsterskie w Londynie zostało tak uszkodzone, że do początku lat 90 ubiegłego wieku odnowienie kosztowało 10 mln funtów.
16 2 16
2009-12-13T20:11:20+01:00
Kwaśne deszcze wywierają negatywny wpływ na faunę i florę. Są niewątpliwą przyczyną licznych chorób układu oddechowego. Znacznie przyspieszają korozję różnego rodzaju konstrukcji metalowych oraz zabytków.
16 3 16
2009-12-13T20:11:51+01:00
Skutki działania kwaśnych deszczy nie są do zaobserwowania od razu po ich wystąpieniu. Tak jak po opadzie deszczu widzimy skutek jakim jest mokra powierzchnia o tyle skutki działania kwaśnych deszczy zauważamy dopiero po pewnym czasie.

Kwaśne deszcze działają negatywnie na człowieka, na glebę, rośliny, zbiorniki wodne, na wszystko co tworzy ekosystem oraz na te elementy, które zostały wkomponowane w przyrodę właśnie przez człowieka. W wyniku opadów kwaśnych deszczy człowiek jest bardziej podatny na liczne choroby układu oddechowego. Szkodliwe substancje, które spadają wraz z kwaśnymi deszczami w wyniku procesu oddychania są pochłaniane przez człowieka i tym samym zanieczyszczają jego układ oddechowy.

Także kwaśne deszcze powodują znaczące zniszczenie w glebach. W takich krajach jak np. Kanada czy w krajach Skandynawskich w wyniku opadu kwaśnych deszczy możemy spotkać obszary, w których gleba najzwyklej stała się niezdatną do jakiejkolwiek uprawy.

Również zbiorniki wodne ".nie mają lekko". W wyniku opadów kwaśnych deszczy na obszarach, na których znajdują się zbiorniki wodne dochodzi do wyjałowienia tych zbiorników a co za tym idzie również ryby, które żyją w tych zbiornikach giną.

Jak widać kwaśne opady atmosferyczne powodują wiele zniszczenia, jednak to nie wszystko, to dopiero wierzchołek góry lodowej. Najpoważniejszym problemem jest oddziaływanie kwaśnych opadów na lasy. Kwaśne deszcze wypłukują z drzew wapń i magnez co powoduje tracenie liści. Jednak drzewo jest atakowane również przez glebę. Szkodliwe substancje, które są w kwaśnych deszczach dostając się przez glebę do korzeni drzew zatruwają je i w ten sposób giną drzewa.

Kwaśne deszcze niszcząc nie ominą także tego co stworzył człowiek. Pod wpływem ich działania wszelkie konstrukcje metalowe i zabytki są narażone na znacznie szybszą korozję, tym samym na wcześniejsze zniszczenie. Ogrom negatywnego wpływu kwaśnych deszczy jest ogólnie znany i o ile kraje bogate ograniczyły emisje substancji je powodujących, o tyle kraje biedniejsze nie mogą sobie z nimi poradzić, skazując siebie na łaskę i niełaskę kwaśnych deszczy.

_____________
Jak chcesz to możesz to sobie streścić ;)
13 3 13