Potoczne nazwy potęg liczby dziesięć.
'liczba' - potęga
Podane przeze mnie nazwy są nazwami naukowymi.
10'2' sto
10'3' tysiąc
10'6'milion
10'9' miliard
10'12' bilion
10'15' biliard
10'18' trylion
10'21' tryliard
10'24' kwadrylion
10'30' kwintylion
10'36' sekstylion
10'42' septylion
10'48' oktylion
10'54' nonilion
10'60' decylion
10'66' undecylion
10'72' duodecylion
10'600' centylion

1

Odpowiedzi

2009-12-13T22:04:20+01:00