13/123
Do liczby -18 dodaj różnicę liczby -11 i liczby -9,5.

14/123
Do sumy liczb -63 i 28 odejmij sumę liczb -16 i -13.

15/123
Do różnicy liczby -0,64 i liczby -2,8 dodaj różnicę liczby -8,6 i liczby 0,4.

2/129
V. -0,81 : 9/10 + 5 x 0,48 = ...
VI. 144 : [10 + (-¼ - 3,75) : 2] : (-3 - 15) = ...

4/129
c) -[-(-10+ 19) - 8] : [-4+3x(-5)x(-2):10-2]+(-7) = ...

2

Odpowiedzi

2009-12-13T20:18:34+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T20:32:54+01:00
13/123

(-11-(-9,5)+(-18)=-1,5 +(-18)=-19,5

14/123

(-62+28)-(-16+(-13)=-34-(-29) = -5

15/123

(-0,64-(-2,8)+(-8,6-0,4)= 2,16+(-9)=-6,84


2/129

V. ...=-81/100:9/10+5*0,48=-0,9+2,4=1,5