Odpowiedzi

2009-12-13T20:51:07+01:00
Zadanie 3.2.
P=2,89π cm²
πr²=2,89π
r=1,7
Ob=2πr=3,4π

Zadanie 3.4
2πr₁=3π
r₁= ³/₂
r₂=5r₁= ¹⁵/₂
P=π(¹⁵/₂)²= ²²⁵/₄π

Zadanie 3.6.
Polem całkowitym jest prostokąt o wymiarach 2x6. Łatwo to obliczyć po promieniach.
Pc=2*6=12m²
Pole białe to 3 okręgi o promieniu równym 1m
Pb=3πr²=3π=9,42
Pole zacieniowane= 12-9,42=2,58m²

Zadanie 3.8.
P₁=πr₁²=36π
P₂= ½P₁=18π
P₂=18π
πr₂²=18π
r₂²=18
r₂=3√2

Zadanie 3.10.
2r=16
r=8
Ob.kw.=Ob.okr.
Ob.okr.=2πr=2π8=16π=50,24
Ob.kw.=4a
4a=50,24
a=12,56