1. Opisz pręciki i czopki.
2. Co to akomodacja oka
3. W jaki sposób powstaje obraz?
4. Jakie są przyczyny i objawy
a) Wad wzroku { Krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm }
b) Chorób oczu { Kurza ślepota, daltonizm, zez, zaćma, jaskra }

2

Odpowiedzi

2009-12-13T20:26:13+01:00
*Pręciki - światłoczułe receptory siatkówki oka. Odpowiadają za postrzeganie kształtów i ruchu.
*Czopki, dawniej zwane słupkami - światłoczułe receptory siatkówki oka. Czopki umożliwiają widzenie kolorów przy dobrym oświetleniu.
*Przez źrenicę wchodzi światło i tak na prawdę widzimy wszystko do góry nogami, ale obraz przedostaje się przez nerw wzrokowy do mózgu gdzie jest odwrócony(poprawnie) jakoś tak mniej więcej.
a)
*W przypadku powstawania ogniskowanego obrazu przed siatkówką dochodzi do krótkowzroczności.
*Prawidłowe ogniskowanie obrazu nosi nazwę emetropii. Każda wada, która doprowadza do nieprawidłowego ogniskowania obrazu nosi nazwę ametropii. W przypadku ogniskowania obrazu za siatkówką powstaje stan zwany nadwzrocznością (zwaną także dalekowzrocznością).
*Astygmatyzm jest wadą wynikająca z występowania nieprawidłowego ogniskowania obrazu wskutek zmian krzywizn rogówki.
b)
*Powstaje ona wskutek upośledzenia czynności pręcików w siatkówce oka. Osoby dotknięte ślepotą zmierzchową nie widzą przy słabym oświetleniu.
*odmiana ślepoty barw, polegająca na nierozpoznawaniu barwy zielonej (lub myleniu jej z barwą czerwoną). Objawia się to dokładnie brakiem rozróżnienia koloru czerwonego, pomarańczowego, żółtego i zielonego.
*jest wadą oczu objawiającą się osłabieniem mięśni ocznych, co powoduje zmianę kąta patrzenia jednego oka względem drugiego.
*choroba oczu prowadząca do zmętnienia soczewki, jest jedną z przyczyn ślepoty.
*choroba oczu prowadząca do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego i komórek zwojowych siatkówki i co za tym idzie pogorszenia lub utraty wzroku. Do uszkodzenia nerwu wzrokowego najczęściej dochodzi w wyniku nadmiernego wzrostu ciśnienia wewnątrz gałki ocznej.
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T20:49:14+01:00
1) W siatkówce rozmieszczone są dwa rodzaje właściwych fotoreceptorów: pręciki i czopki.

Pręciki nie pozwalają na rozróżnianie kolorów i precyzyjne widzenie. Receptory te są jednak komórkami bardzo czułymi - pobudzają je już pojedyncze kwanty światła. Dzięki temu umożliwiają widzenie w każdym oświetleniu, nawet o zmierzchu.

Czopki są znacznie mniej czułe i zawodzą w ograniczonym świetle. Jednak gdy jest jasno, czopki pozwalają na tworzenie obrazów ostrych i barwnych. Ostrych, ponieważ rozmieszczone są głównie w plamce żółtej, gdzie znajduje się obszar najprecyzyjniejszego widzenia. Barwnych, gdyż czopki różnią się od siebie wrażliwością na fale światła: niebieskiego, czerwonego i zielonego.

2) Akomodacja oka to przystosowanie oka do obserwacji obiektów z różnych odległości. Oko wtedy zmienia kształt soczewki.

3) Przezroczyste elementy gałki ocznej tworzą układ załamujący i skupiający promienie świetlne dochodzące do oka. Fala świetlna przechodzi przez rogówkę, komorę przednią oka (wypełnioną płynem), źrenicę, soczewkę i galaretowate ciało szkliste. Ostatecznie światło pada na siatkówkę - powstaje tam obraz rzeczywisty, pomniejszony odwrócony.

4)a) krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm - przyczyną są niemiarowe oczy
objawy:
krótkowzroczność - widzimy tylko z bliskiej odległości;siła refrakcyjna oka jest zbyt duża i promienie skupiane są przed siatkówką - powstaje obraz rozmazany;

dalekowzroczność - widzimy tylko z dalekiej odległości; siła refrakcyjna jest zbyt mała, i promienie świetlne skupiane są za siatkówką;

astygmatyzm - siła łamiąca oka nie jest równomierna, przyczyną może być nieprawidłowa krzywizna rogówki. Powstające na siatkówce obrazy będą rozmazane ze względu na nierównomierność skupiania fal świetlnych biegnących z różnych kierunków;
b) zaćma polega na zmętnieniu soczewki oka. Przyczyną tej choroby może być starzenie się narządu wzroku lub infekcja.

Jaskra - to zespół chorób oka występujący zwykle u osób starszych na skutek stanów zapalnych narządu wzroku. objawami jaskry są m.in.: wzrost ciśnienia płynu w gałce ocznej i zaburzenia krążenia krwi w oku. Najpoważniejszym skutkiem tych zjawisk jest degeneracja elementów nerwowych siatkówki.

zez - przyczyną mogą być zakłócenia w koordynacji mięśni przytwierdzonych do gałki ocznej. objawy: oczy zbliżone do wewnątrz.

daltonizm - ślepota na barwy - polega na upośledzeniu jednego lub więcej z trzech rodzajów czopków. objawia się nierozróżnianiem kolorów.

kurza ślepota - objawy: niemożność widzenia w ciemnościach, przyczyną tej choroby jest niedobór rodopsyny w pręcikach siatkówki.
8 3 8