1. Tlenek niemetalu, który w reakcji z wodą tworzy kwas tlenowy
2. Cząsteczka kwasu składa się z atomów wodoru i .........................
3. Kwas, który powoduje żółte zabarwienie białka
4 Kwas stosowany do wytwarzania środków piorących i zmiękczających wodę
5. .................... roztworu jest mierzony za pomocą wskażnika
6. Wskażnik, który barwi się niebiesko w roztworach zasad i na czerwono w roztworach kwasów
7. Kwas stosowany w akumulatorach samochodowych
8. Zaliczamy do nich zwiazki wymienione w hasłach 3,4 i 7
9. Grupa kwasów, do których należą kwas chlorowodorowy i siarkowodorowy
10. Trujący gaz o zapachu zgniłych jaj
11. Służy do okreslenia odczynu roztworu (jest nim np. oranż metylowy)
12. Kwas obecny w napojach gazowanych
13. Inna nazwa kwasu chlorowodorowego
14. Stężone roztwory niektórych kwasów są .........................

1

Odpowiedzi

2011-07-10T10:53:20+02:00

1. tlenek kwasowy

2. reszty kwasowej

3. azotowy(V)

4. fosforowy(V)

5. odczyn

6. papierek uniwersalny

7. siarkowy(VI)

8. kwasy

9. beztlenowe

10. siarkowodór

11. wskaźnik

12. kwas węglowy

13. solny

14. żrące

42 3 42
W 6 powinien być lakmus, a w 10 kwas siarkowodorowy