Zad1.Równoległobok A' B' C' D' jest podobny do równoległoboku ABCD w skali 2. Pole równoległoboku A' B' C' D' jest równe 36 cm2(u góry).jakie jest pole równoległoboku A B C D?


zad 2.Jakie długości mają przekątne rombu o polu 108 cm2 (jest u góry ),który jest podobny do rombu o przekątnych 4cm i 6 cm ?

prosze o obliczenia !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T08:49:01+01:00
Zad.1

36cm2
-------- = 2do kwadratu
pole ABCD

36cm2
------- = 4 |*pole abcd
pole abcd

36cm2= 4*pole abcd | /4

pole abcd= 9cm2

zad.2
p1= 6*4=24
p2=108

108/24=k do kawdratu
k do kwadratu= 4,5
k= pierwiastek z 4,5= 9/2

9/2= x/4
2x=36 |/2
x=18

9/2=y/6
2y= 54 | /2
y= 27


14 4 14