1. Znajdż rozwinięcia dziesiętne podanych liczb.
a ) 3/2
b ) 13/8
c) 15/5
d ) 2 3/11
e ) 10 5/9

2. a ) Jaka jest piąta cyfra po przecinku liczby 12,(375) ?
b) Jaka jest siódma cyfra po przecinku liczby 2,0(14)?
c ) Jaka jest dziesiąta cyfra po przecinku liczby 5,3(52)?

3

Odpowiedzi

2009-09-08T18:20:07+02:00
1. Znajdż rozwinięcia dziesiętne podanych liczb.
a ) 3/2 =1,5
b ) 13/8=1,625
c) 15/5=3,0
d ) 2 3/11=2,(27)
e ) 10 5/9=10(5)

2. a ) Jaka jest piąta cyfra po przecinku liczby 12,(375) ?
=7
b) Jaka jest siódma cyfra po przecinku liczby 2,0(14)?
=4
c ) Jaka jest dziesiąta cyfra po przecinku liczby 5,3(52)?
=5
6 3 6
2009-09-08T18:20:11+02:00
zadanie1
a) 1,5
b) 1,625
c) 3
d) 2, (27)
e) 10, (5)

zadanie 2
a)7
b)4
c)5
5 2 5
2009-09-08T18:22:37+02:00
A)3/2=15/10=1,5
b) 1625/1000=1,625
c) 30/10=3
d)25/11=2,(27)
e)95/9=10,(5)

2.a)7
b) 4
c)5
3 2 3