Odpowiedzi

2011-07-06T15:50:08+02:00

H_2SO_4-->2H^+ + SO_4^2^-

kwas siarkowy(VI)-->kationy wodoru+anion siarczanowy(VI)

 

NaOH-->Na^+ + OH^-

wodorotlenek sodu-->kation sodu+anion wodorotlenkowy

 

K_3PO_4-->3K^+ + PO_4^3^-

fosforan(V) potasu-->kationy potasu+aniony fosforanowe(V)

 

HNO_3-->H^+ + NO_3^-

kwas azotowy(V)-->kation wodoru+anion azotanowy(V)

 

CaCl_2-->Ca^2^+ + 2Cl^-

chlorek wapnia-->kation wapnia+aniony chlorkowe