Uzupełnij.

.......... To rezystor o zmiennym oporze elektrycznym.Posiada on ......... końcówki. Dwie z nich są połączone z początkiem i końcem elementu rezystancyjnego, trzecia końcówka...... jest ze ślizgaczem mogącym ....... się wzdłuż powierzchni tego elementu. Potencjometry ze względu na sposób regulacji ..... dzieli się na obrotowe i suwakowe. W potencjometrach ...... regulacji rezystancji dokonuje się za pomocą wałka lub wkrętaka. Rezystancję w potencjometrach suwakowych ...... się poprzez przesunięcie suwaka. Przebieg zmian ...... w funkcji położenia suwaka nazywa się charakterystyka reezystancyjną. Potencjometry mają następującą charakterystykę rezystancyjną: liniową, wykładniczą lub .......

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T20:40:18+01:00
Potencjometr to rezystor o zmiennym oporze elektrycznym.Posiada on 3 końcówki. Dwie z nich są połączone z początkiem i końcem elementu rezystancyjnego, trzecia końcówka połączona jest ze ślizgaczem mogącym przesówać się wzdłuż powierzchni tego elementu. Potencjometry ze względu na sposób regulacji rezystancji dzieli się na obrotowe i suwakowe. W potencjometrach obrotowych regulacji rezystancji dokonuje się za pomocą wałka lub wkrętaka. Rezystancję w potencjometrach suwakowych zmienia się poprzez przesunięcie suwaka. Przebieg zmian rezystancji w funkcji położenia suwaka nazywa się charakterystyka reezystancyjną. Potencjometry mają następującą charakterystykę rezystancyjną: liniową, wykładniczą lub logarytmiczną.