1)Objętość (V) cieczy przepływającej przez rurę o polu przekroju S oblicza się według wzoru V=S*vc*t, gdzie vc oznacza prędkość przepływu cieczy, t-czas przepływu. Który wzór na prędkość cieczy przepływającej przez rurę jest rezultatem poprawnego przekształcenia podanego wzoru?

A) vc=V/St B)vc=St/V C)vc=VSt D)vc=S/Vt

2)Rodzice Jacka kupili 36 butelek wody mineralnej o pojemmnościach 0,5l i 1,5l. W sumie zakupili 42l wody. Przyjmij, że x oznacza liczbę butelek o pojemności 0,5l, y-liczbę butelek o pojemności 1,5l. Który układ równań umożliwi obliczenie, ile zakupiono mniejszych butelek wody mineralnej, a ile większych?
A) x+y=42 B)x=36-y C)x+y=36 D)x=42-y 0,5x+1,5y=36 0,5x+1,5y=42 (x+y)(0,5+1,5)=42 0,5y+1,5x=36

3) Wiadrze jest x litrów wody, a w garnku y litrów wody. Ile litrów wody będzie w wiadrze, a ile w garnku, jeśli:
a) z wiadra przelejemy do garnka 1,5l wody
b) przelejemy połowę wody z garnka do wiadra?
Zapisz w postaci wyrażeń algebraicznych.

2

Odpowiedzi

2009-12-13T20:53:21+01:00
1)
V=vc*S*t / s*t
v/(s*t)=vc
odp. A
2)
1,5y+0,5x=42
x+y=36
3)
a)x-1,5 w wiadrze, y+1,5 w garnku
b)x+1/2y w wiadrze, w garnku 1/2y
6 4 6
2009-12-13T20:55:04+01:00
1 odp A
2.1,5y+0,5x=42
x+y=36
3.a)w wiadrze x+1.5
w garnku y-1.5
b) w wiadrze x+0.5y
w garnku 0.5y
3 5 3