Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T21:10:55+01:00
Mogę ci napisać o migracji ;) ( w niektórych o jest jako podpunkt ;))

Migracja - wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca pobytu.

Migracje można podzielić ze względu na:

* zasięg:
o migracje wewnętrzne - przemieszczanie się ludności w granicach danej jednostki administracyjnej (miasto, gmina, województwo, etc.) lub politycznej (państwo),
o migracje zewnętrzne - przemieszczanie się ludności z jednej jednostki administracyjnej lub politycznej do innej,
* czas trwania:
o czasowe, w tym sezonowe i wahadłowe,
o trwałe,
* cel:
o turystyka
o lecznictwo
o pielgrzymki
o zarobki
formy migracji:
o emigracja - wyjazd,
o imigracja - przyjazd,
o reemigracja - powrót z emigracji czasowej,
o uchodźstwo - ucieczka,
o ewakuacja - zorganizowana przez państwo w celu uniknięcia spodziewanego zagrożenia,
o repatriacja - powrót obywateli z obcego terytorium zorganizowany przez ich państwo,
o przesiedlenie (transfer) - przesiedlenie obywateli danego państwa w ramach jego granicy,
o deportacja - przymusowe przesiedlenie danej osoby lub grupy osób na peryferie danego państwa lub poza jego granice


Skutki migracji:

- wpływ na przyrost naturalny i strukturę demograficzną
- pośredni wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej
- odpływ ludności wywołuje spadek realnego popytu
- wpływ na rynek pracy i bezrobocie
- oddziaływanie na strukturę społeczną
Anekumena: większe części Antarktydy i Grenlandii
Subekumena: duże rejony Afryki, pustynna Sahara i leżące wokół niej sawanny, pustynie Półwyspu Arabskiego, tajga i tundra w Ameryce Północnej i Eurazji, Andy, Himalaje, Góry
Skaliste (tam, gdzie prowadzi
się eksploatację surowców mineralnych lub chów zwierząt)
Ekumena: przeważająca część terenów Ziemi

Liczę na NAJ ;DD
2009-12-13T21:13:01+01:00
Migracja to ruchy ludności które mają na celu zmiene miejsca pobytu.

migracje możemy podzielić na zewnetrzne-poza granice jednego kraju i wewnetrzne- w obrebie jednego kraju(np.ze wsi do miasta)

przyczyny: podróz za pracą(zarobki), turystyka,

skutki emigracji: brak specjalistów w danych dziedzinach nauki,niż demokratyczny
skutki imigracji:wzrost bezrobocia,wyż dempgraficzny,