Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-09-09T09:55:50+02:00
Naturalne: 0, 10³, 2, 7, (-2)², -¹⁸/₆
całkowite:-1, 0, 10³, 2, 7, -2², (-2)², -2³, -¹⁸/₆
wymierne nieujemne: 0, 10³, 2, 7, (-2)², ¾,
całkowite mniejsze od -1: -2², -2³, -¹⁸/₆
wymierne większe od -1:0, 10³, 2, 7, -0,25 (-2)², ¾, -¹/₃,
2009-09-09T11:28:57+02:00
Naturalne [10³,0, 2,7,(-2)²]
całkowite,[-1,10³, 2,7,-2²,(-2)²,-2³,-18/6]
wymierne nieujemne [2,7,10³,(-2)²,¾]
całkowite mniejsze od -1 [-2²,-2³,-18/6]
wymierne większe od -1 [10³,2,7,-0.25,(-2)²,¾,-⅓]

-1,
0,
10 do potęgi 3=1000
2,
7,
-0,25 ,
-2do potęgi drugiej=-4
[-2]do potęgi drugiej=4
-2do potęgi trzeciej=-8
3/4,
-1/3,
-18/6=-3