Odpowiedzi

2009-12-13T23:28:24+01:00
Dane:
m1 = 10g = 0,01kg
v1 = 800m/s
m2 = 4kg

Szukane:
v2 = ?

Korzystamy z zasady zachowania pędu (w układach odosobnionych,czyli takich, na które nie działają żadne siły zewnętrzne, pęd całkowity układu, będący sumą wektorową pędów poszczególnych ciał układu, jest wielkością stałą. W układzie, na który nie działają niezrównoważone siły zewnętrzne, suma pędów początkowych p0 oddziałujących na siebie ciał jest równa sumie pędów końcowych pk tych ciał):
p1 = p2
więc
m1v1 = m2v2
po przekształceniu
v2 = (m1v1)/m2
v2 = (0,01kg * 800m/s) / 4kg = 8kgm/s * 1/4kg (kg się skrócą)
v2 = 2m/s