Zad1. wyznacz te wartości parametru m, dla których wykresy funkcji f i g są równoległe f(x)=2x+3m oraz g(x)= |m+4|x+2
zad.2 wyznacz te wartości parametru m, dla których wykresy funkcji f i g są prostopadłe
f(x)=(2m-1)x+4 oraz g(x)=3x+m

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-08T21:33:33+02:00
1. f(x)=2x+3m
g(x)= |m+4|x+2
Żeby wykresy były równoległe, ich współczynniki nachylenia (czyli wyraz stojący przy x) muszą być sobie równe
|m+4|=2
m+4=2∨m+4=-2
m=-2∨m=-6
2.f(x)=(2m-1)x+4
g(x)=3x+m
Żeby były prostopadłe, iloczyn współczynników nachylenia musi być równy (-1)
(2m-1)*3=-1
2m-1=-1/3
2m=2/3
m=1/3
1 3 1