ZADANIA Z JEDNĄ NIEWIADOMĄ!!!


W klasie jest 26 uczniów.Ilu jest wśród nich chłopców, a ile dziewcząt, jeśli połowa liczby wszystkich chłopców równa się 4/5 liczby dziewczynek?

Obwód pewnego prostokąta jest równy 16 cm.Jeżeli długość jednego z boków zmniejszymy o 1 cm,a długość drugiego zwiększymy o 1 cm,to otrzymamy kwadrat.Olicz długości boków tego prostokąta.

2

Odpowiedzi

2009-12-13T21:31:40+01:00
Pierwsze zadanie jest zadaniem z dwiema niewiadomymi.
1/2x=4/5y I *2
x+y=26

x=8/5y
8/5y + y = 26

x=8/5y
2 3/5 y = 26

x=8/5y
13/5y=26 I * 5/13

y=10
x=16

Jest 16 chłopców i 10 dziewcząt.
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T21:59:37+01:00
W klasie jest 26 uczniów.Ilu jest wśród nich chłopców, a ile dziewcząt, jeśli połowa liczby wszystkich chłopców równa się 4/5 liczby dziewczynek?

x- dziewczęta
y- chłopcy

x+y=26
1/2y=4/5x

x+y=26
y=4/5x*2

x+y=26
y=8/5x

x+8/5x=26
y=8/5x

13/5x=26
y=8/5x

x=10
y=8/5*10

x=10
y=16

W klasie jest 10 dziewcząt i 16 chłopców


Obwód pewnego prostokąta jest równy 16 cm.Jeżeli długość jednego z boków zmniejszymy o 1 cm,a długość drugiego zwiększymy o 1 cm,to otrzymamy kwadrat.Olicz długości boków tego prostokąta.

Ob=16
Ob=2a+2b
16=2(a+b)
8=a+b

a-1=b+1
a-b=2
a=2+b

8=2+b+b
6=2b
b=3
a=2+b
a=5
Boki mają długości 5 i 3 cm
9 2 9