Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T22:39:45+01:00
Azotan(V) amonu - NH4NO3
HNO3 + NH3 → NH4NO3

NH4NO3 + H2O --> HNO3 + NH4OH
Azotan(V) potasu - KNO3
NaNO3 + KCl → KNO3 + NaCl

KNO3 + H2O --> HNO3 + KOH
Azotan(V) sodu – NaNO3
Na2CO3 + 2HNO3 → 2NaNO3 + H2O + CO2↑

NaNO3 + H2O --> NaOH + HNO3
Azotan(V) wapnia - Ca(NO3)2
2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

Ca(NO3)2 + 2H2O --> Ca(OH)2 + 2HNO3
Azotan(V) srebra(I) - AgNO3
3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + NO↑ + 2H2O

AgNO3 + H2O --> AgOH + HNO3
Azotan(V) glinu(III) - Al(NO3)3
3HNO3 + Al(OH)3 → Al(NO3)3 + 3H2O

Al(NO3)3 + 3H2O --> Al(OH)3 + 3HNO3
Azotany(V) czyli sole kwasu azotowego(V) stosowane są do produkcji materiałów wybuchowych i prochu strzelniczego, do wyrobu szkła, do konserwacji mięsa.

Fosforan(V) glinu - AlPO4
Al2(SO4)3 + 2Na3PO4 → 2AlPO4 + 3Na2SO4


AlPO4 + 3H2O --> Al(OH)3 + H3PO4
Jest używany do wytwarzania cementów dentystycznych, ma zastosowanie w kosmetyce, farmacji i przemyśle papierniczym.
Siarczan(IV) potasu – K2SO3
S + K2 → K2S

K2SO3 + 2H2O --> 2KOH + H2SO3
Używany do analizy jakościowej, składnik suplementów witaminowych, źródło potasu
Siarczan(VI) sodu - Na2SO4
Na + H2SO4 → FeSO4 + H2

Na2SO4 + 2H2O --> 2NaOH + H2SO4
Siarczan(VI) żelaza – FeSO4
Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Fe2(SO4)3 + 6H2O --> 2Fe(OH)3 + 3H2SO4
Siarczan(VI) miedzi – CuSO4
Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O

CuSO4 + 2H2O --> Cu(OH)2 + H2SO4
Siarczan(VI) magnezu - MgSO4
Mg + H2SO4 → H2 + MgSO4

MgSO4 + 2H2O --> Mg(OH)2 + H2SO4
Siarczan(VI) cynku – ZnSO4
Zn + H2SO4 → H2 + ZnSO4

ZnSO4 + 2H2O --> Zn(OH)2 + H2SO4
Siarczany(VI) stosowane są w farbiarstwie, przy produkcji środków piorących, szkła wodnego, do niszczenia chwastów.

Węglan magnezu - MgCO3
MgSO4 + Na2CO3 ==> MgCO3 + Na2SO4

MgCO3 + 2H2O --> Mg(OH)2 + H2CO3
Węglan potasu - K2CO3
2KOH + CO2 ==> K2CO3 + H2O

K2CO3 + 2H2O --> 2KOH + H2CO3

Węglan sodu - Na2CO3
NaCl + NH3 + CO2 + H2O ==> NaHCO3 + NH4Cl
2NaHCO3 =(temp.)=> Na2CO3 + CO2 + H2O

Na2CO3 + 2H2O --> 2NaOH + H2CO3
Węglan wapnia - CaCO3


CaCO3 + 2H2O --> Ca(OH)2 + H2CO3
Chlorek żelaza(III) - FeCl3
2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

FeCl3 + 3H2O --> Fe(OH)3 + 3HCl
Chlorek wapnia – CaCl2
Ca + Cl2 → CaCl2

CaCl2 + 2H2O --> Ca(OH)2 + 2HCl
Chlorek cynku - ZnCl2
Zn + Cl2 → ZnCl2

ZnCl2 + 2H2O --> Zn(OH)2 + 2HCl